OFTSO

Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma'sına (ATP) 25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 no.lu uygun bulma kanunu ile ülkemizin taraf olduğu belirtilmektedir. Söz konusu anlaşma kapsamında frigofirik (soğutuculu) karayolu taşıtları başta olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesi, test raporu düzenlenmesi ve Anlaşma'nın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesi şart koşulmakta olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemlerinin 15 Mayıs 2017 itibariyle yetkilendirilen TSE tarafından başlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu Bakanlık Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ATP Anlaşması kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere soğuk zincir taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma sayısına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. "Soğuk Zincir Taşımacılığı" faaliyetinde bulunan Üyelerimizin en geç 08 Haziran 2017 tarihine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr) bilgi vermesi hususunda gereğini rica ederiz.
Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.
Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk....

Diğer Duyurular

Tüm Duyurular