WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5605-04-2021         25

Atık Madeni Yağların Yeniden Rafine Edilmesi Kriter Taslağı

Sayın Üyemiz;

Grup-3529-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler-8-Atık Madeni Yağların Yeniden Rafine Edilmesi Kriteri ile ilgili revize çalışması başlatılmış olup, görüş gönderen Odaların önerileri doğrultusunda ilgili kriter revize edilerek, yeni kriter taslağı oluşturulmuştur. Söz konusu taslak https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yayınlanmıştır. Görüşlerinizin 12.04.2021 tarihine kadar odamıza bildirilmesi gerekmektedir.

Duyuru metni için tıklayınız